shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
II Sesja Rady Miejskiej
20.12.2014.
W dniu 3 grudnia 2014 r. odbyła się II sesja Rady Miejskiej w Myślenicach podczas której podjęto m. in. uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru w mieście Myślenice, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz środków transportowych na terenie Gminy Myślenie na rok 2015, a także zmiany Uchwały Budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Myślenice. Powołano także cztery stałe Komisje oraz Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Myślenicach. 
Czytaj całość
 
Życzenia Świąteczne
15.12.2014.

Radosnych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia,
spędzonych w gronie najbliższych,
pełnych ciepła oraz życzliwości.
Wszelkiej pomyślności,
cierpliwości i wytrwałości w realizacji planów,
wielu sukcesów oraz obfitości łask bożych 
w nadchodzącym 2015 Roku
wszystkim mieszkańcom Krzyszkowic życzy

Robert Pitala
 
Kolęda 2014/2015
06.12.2014.
WIZYTA DUSZPASTERSKA 2014/2015r.

    Kościół w duchu troski o budowanie wspólnoty wiernych i świadom ciążącego na nim obowiązku apostolskiego, w kanonie 529 Kodeksu Prawa Ka­nonicznego nakłada na proboszczów parafii i wszystkich kapłanów pracujących w duszpasterstwie obowiązek odwiedzania parafian: „Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, kapłan powinien starać się poznać wiernych powierzonych jego pieczy - czytamy we wspomnianym kanonie. - Winien, zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku, oraz umacniając ich w Panu, jak również - jeśli w czymś niedomagają - roztrop­nie ich korygując. Gorącą miłością wspiera chorych, zwłaszcza bliskich śmierci, wzmacniając ich troskliwie sakramentami i polecając ich dusze Bogu. Szczególną troską otacza biednych, cierpiących, samotnych, wygnańców oraz przeżywających szczególne trudności. Stara się wreszcie o to, by małżonkowie i rodzice otrzymali pomoc do wypełniania własnych obowiązków oraz popiera wzrost życia chrześcijańskiego w rodzinach."
Czytaj całość
 
OSP Krzyszkowice - ważne!!!
13.11.2014.
SEZON GRZEWCZY
 
Z myślą o Waszym bezpieczeństwie przedstawiamy kilka ważnych zagadnień związanych z rozpoczętym sezonem grzewczym.
Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla – czadem


1. Opis zagrożenia Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
-jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
-blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

2. Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksy hemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:
ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, osłabienie, wymioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, śpiączka, zaburzenia tętna, zwolniony oddech.
Czytaj całość