shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
Ogłoszenie OSP
26.01.2015.
W dniu 01.03.2015 o godzinie 9.00 w remizie OSP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach. Serdecznie zapraszamy Druhny , Druhów oraz wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszej jednostki. 
Zarząd OSP Krzyszkowice
 
KOMUNIKAT
21.01.2015.
Gabinet Weterynaryjny w Myślenicach zawiadamia, że szczepienie psów i kotów przeciwko wściekliźnie odbędzie się w Krzyszkowicach dnia 26.01.2015 r. w następujących godzinach i miejscach:

godz. 8.00 przy p. Tomal
godz. 9.30 przy .p. Mika
godz. 10.30 przy p. Zawiskim/ dawny sołtys/
godz. 11.00 przy starej szkoły
godz. 12.00 przy p. Dyduła
godz. 12.30 przy składzie węgla
godz. 13.30 przy p . Z. Burda / Brzeg/
godz. 14.00 przy sklepie p. Baran
godz. 14.30 przy p. Wójciak

Koszt szczepienia wynosi 25 zł.
SOŁTYS
Danuta Burda - Tylko
 
Akcja Krwiodawstwa
21.01.2015.
Serdecznie zapraszam druhny i druhów z terenu miasta i gminy Myślenice na pierwszą w 2015 roku akcje honorowego krwiodawstwa. Akcja odbędzie się w niedzielę 01.02.2015r. od godz. 7.30 w powiatowym punkcie krwiodawstwa w Myślenicach.
Gorąco zapraszam wszystkich chętnych do wzięcia udziału w tak szczytnym celu.

Ze strażackim pozdrowieniem

Prezes ZOMG ZOSP RP w Myślenicach
Waldemar Pachoń
 
PILNY KOMUNIKAT
15.01.2015.
Informuję, że osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą do dnia 30 stycznia 2015 r. skorzystać z pomocy żywnościowej w Polskim Komitecie Pomocy Społecznej.

Obecnie można otrzymać po ok. 7 kg żywności na każdego członka rodziny.
Są to: mleko, cukier, konserwy mięsne, olej, makaron.

Warunkiem jej otrzymania jest uzyskanie skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej wydanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Myślenicach, ul. Słowackiego 82.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy wynosi : dla osoby samotnie gospodarującej 813 zł a dla osoby w rodzinie 684 zł miesięcznie netto.

Pomoc wydawana jest w Oddziale PKPS w Myślenicach, Rynek 27, w każdy poniedziałek i piątek w godzinach od 10.00 do 13.00.


Sołtys Danuta Burda - Tylko
tel. 12 2744307 , 668 034 201
 
OSP Krzyszkowice - ważne!!!
13.11.2014.
SEZON GRZEWCZY
 
Z myślą o Waszym bezpieczeństwie przedstawiamy kilka ważnych zagadnień związanych z rozpoczętym sezonem grzewczym.
Zagrożenie zatruciem tlenkiem węgla – czadem


1. Opis zagrożenia Tlenek węgla (CO, nazwa zwyczajowa: czad) powstaje podczas procesu niepełnego spalania materiałów palnych, w tym paliw, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze. Tlenek węgla może być również produktem spalania gazu ziemnego. Jak informuje Państwowa Straż Pożarna, każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla ginie kilkadziesiąt osób. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku i znajdujących się w nich urządzeń i instalacji grzewczych.
Niebezpieczeństwo zaczadzenia wynika z faktu, że tlenek węgla:
-jest gazem niewyczuwalnym zmysłami człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
-blokuje dostęp tlenu do organizmu, poprzez zajmowanie jego miejsca w czerwonych ciałkach krwi, powodując przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

2. Objawy zatrucia tlenkiem węgla zależne są od stężenia CO we wdychanym powietrzu oraz od stężenia karboksy hemoglobiny we krwi. Do najważniejszych objawów, które mogą mieć różne natężenie, należą:
ból głowy, zaburzenia koncentracji, zawroty głowy, osłabienie, wymioty, konwulsje, drgawki, utrata przytomności, śpiączka, zaburzenia tętna, zwolniony oddech.
Czytaj całość