shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
Interpelacja/wniosek z dnia 27.03.2015r.
29.03.2015.
W obliczu wydarzeń jakie miały miejsce w Naszej szkole w dniu 17.03.2015r. gdzie w szkolnej kuchni doszło do wybuchu gazu, na sesji RM w dniu 27.03.2015r. zwróciłem się do Pana Burmistrza z prośbą o udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania w tej sprawie. Chciałem się dowiedzieć m.in. czy w kuchni, w której doszło do wybuchu gazu były zainstalowane czujniki gazu i czujniki dymu, które są niezbędne w tego typu pomieszczeniach oraz czy prawidłowo działała wentylacja i instalacja elektryczna. Pytałem także dlaczego pomimo faktu, iż budynek szkoły jest podłączony do sieci gazowej do chwili obecnej nie wykonano przyłącza do pomieszczenia szkolnej kuchni, tylko korzystano z butli gazowych, które jak pokazują ostatnie wydarzenia jakie rozegrały się w Naszej szkole mogą stanowić ogromne zagrożenie. Następnie zwróciłem się prośbą o przedstawienie działań jakie zamierza podjąć Gmina, aby wyeliminować w przyszłości podobne zdarzenia i zapewnić bezpieczeństwo w szkole w Krzyszkowicach. Zwróciłem się także z wnioskiem o przeprowadzenie we wszystkich szkołach podległych Gminie Myślenice kontroli stanu bezpieczeństwa w pomieszczeniach szkolnych kuchni. Na koniec w związku z fatalnym stanem w jakim znajduje się droga gminna nr 1422/1, 1422/2, 1377/13 w Krzyszkowicach, zwróciłem się z prośbą o pilne wykonanie remontu oraz położenie nawierzchni asfaltowej w tym miejscu.
W załączeniu treść złożonej Interpelacji.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.


Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
Rekolekcje Wielkopostne 2015
13.03.2015.

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH

Nauki będzie głosił kapłan diecezji Bielsko-Żywieckiej,
ks. dr Szymon Tracz v-dyrektor Instytutu Historii Sztuki i Kultury Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.


Czytaj całość
 
DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW
15.04.2013.
OSP Krzyszkowice –ważne!!!

DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW


Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniższe zestawienie faktów:

Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi

Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; zmniejsza się przeciętna długość życia.

Czytaj całość