shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
REFERENDUM
02.09.2015.
W dniu 6 września 2015r. odbędzie się Referendum Ogólnokrajowe.

W Krzyszkowicach głosowanie odbędzie się w Szkole Podstawowej w godz. od 6.00 do 22.00.


Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.

Pytanie drugie: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.

Pytanie trzecie: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem zasady ogólnej rozstrzygania wątpliwości co do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”


Przypominam, iż prawidłowe głosowanie polega na postawieniu znaku „X” (dwóch przecinających się linii w obrębie kratki) w kratce pod pytaniem.

Głosujący udziela odpowiedzi na postawione pytanie, stawiając znak „X” odpowiednio w kratce obok odpowiedzi pozytywnej „TAK” albo odpowiedzi negatywnej „NIE”.
Głos uważa się za nieważny jeżeli na karcie do głosowania postawiono znak „X” w obu kratkach obok odpowiedzi na postawione pytanie lub nie postawiono znaku „X” w żadnej z kratek obok odpowiedzi na pytanie.
Dopisanie na karcie do głosowania dodatkowych pytań lub wariantów rozwiązania albo poczynienie innych dopisków poza kratką nie wpływa na ważność głosu.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
Ogłoszenie
30.08.2015.

Serdecznie zapraszam członków Rady Sołeckiej na spotkanie, które odbędzie się dnia 4 września (piątek) o godz. 19:00 w salce katechetycznej.
Sołtys
Władysław Dyduła
 
Interpelacja w sprawie cmentarza
30.08.2015.
Interpelacja w sprawie cmentarza

W dniu 25 sierpnia 2015r. odbyła się XIII sesja RM na której omawiano między innym sprawy związane z podziałem Miasta i Gminy Myślenice na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podobnie jak podczas poprzednich wyborów siedziba obwodowej komisji wyborczej w Krzyszkowicach znajduje się w Szkole Podstawowej. Podczas ostatniej sesji przyjęto także „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Myślenice”. Opracowany Plan jest niezbędnym dokumentem, umożliwiającym ubieganie się o przyznanie środków pomocowych z UE w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Dokument umożliwia finansowanie inwestycji obejmujących: termomodernizację budynków publicznych i mieszkalnych, modernizację źródeł ciepła, instalację Odnawialnych Źródeł Energii oraz zwiększenie efektywności energetycznej.
Na koniec sesji w punkcie dotyczącym interpelacji zwróciłem się z prośbą o wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na głównych alejkach cmentarza oraz remont lub wymianę ogrodzenia na cmentarzu komunalnym w Krzyszkowicach. W uzasadnieniu swojej prośby zwróciłem uwagę, iż w obecnej chwili na skutek braku utwardzenia terenu nawet po niewielkich opadach deszczu na terenie cmentarza tworzą się olbrzymie kałuże i błoto. Przypomniałem także, że od kilku lat mieszkańcy Naszej miejscowości wielokrotnie zwracali się do gminy Myślenice w tej sprawie. Zaproponowałem aby w związku z ogromnymi problemami finansowymi z jakimi obecnie zmaga się gmina Myślenice, a co za tym idzie ograniczonymi środkami na inwestycje, prace na cmentarzu wykonać w dwóch etapach. W pierwszym etapie wykonać na głównych alejkach cmentarza obrzeża i nawierzchnię z tłucznia, natomiast w drugim etapie położyć kostkę brukową. Taki podział prac pozwoli nawet przy ograniczonych środkach finansowych na szybką interwencję w tej sprawie. Poinformowałem także, iż mieszkańcy Naszej miejscowości zaniepokojeni pogarszającym się stanem cmentarza zadeklarowali pomoc w jego remoncie przy zapewnieniu wszystkich niezbędnych materiałów przez Gminę, co pozwoliłoby na kolejne ograniczenie kosztów tej inwestycji. W tym miejscu pragnę poinformować, iż kilkunastu mieszkańców Naszej miejscowości wraz z Sołtysem Krzyszkowic zadeklarowało, pomoc przy planowanych pracach. Poprosiłem także o interwencje w sprawie ogrodzenia cmentarza, które od dłuższego czasu znajduje się w katastrofalnym stanie (w załączeniu treść wniosku) . Na koniec zwróciłem się z prośbą o jak najszybsze załatanie dziur na terenie Naszej miejscowości.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach