shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
KONKURS
28.10.2014.



Filia Biblioteczna Krzyszkowice - MBP w Myślenicach oraz Biblioteka Szkolna w Krzyszkowicach organizują konkurs plastyczny pt. " Ostatnio przeczytałem...".

Zapraszamy do wzięcia udziału.




REGULAMIN KONKURSU.

1. Organizatorem konkursu jest Filia Biblioteczna i Biblioteka Szkolna w Krzyszkowicach.
2. Prace konkursowe należy składać w bibliotece publicznej lub w bibliotece szkolnej do dnia 30.11.2014 r
3. Prace powinny być wykonane po przeczytaniu książki , która jest zakupiona ze środków finansowych Biblioteki Narodowej w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
4. W konkursie mogą brać udział tylko uczniowie Szkoły Podstawowej w Krzyszkowicach z klas I - III .
5. Praca konkursowa ma być pracą plastyczną wykonaną w dowolnej technice na powierzchni płaskiej.
6.Prace przekazane mają być pracami własnymi.
7.Każdy z uczestników może przekazać tylko jedną pracę.
8.Praca powinna być opatrzona : tytułem oraz danymi tj. imię, nazwisko, klasa.
9.Jury powołane przez organizatora konkursu spośród przekazanych prac wyłonią laureatów.
10.Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie: f : Filia Biblioteczna Krzyszkowice- MBP w Myślenicach oraz na stronie Biblioteki Szkolnej
11.Organizator przewiduje nagrody rzeczowe w postaci książek.
 
Z archiwum Józefa Stanisława Błachuta
23.11.2012.
ARCHIWALNE - KRZYSZKOWICE. Budynek mieszkalny w Krzyszkowicach na zdjeciu wykonanym przez żołnierza Wermachtu w roku 1941. Fotografia prezentowana była w Polsce po raz pierwszy w lokalnym tygodniku "Gazeta Myślenicka" w roku 2012 i pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

ARCHIWALNE - KRZYSZKOWICE. Czerwiec 1941 roku. Rodzina włościan przed swym domem na zdjęciu wykonanym przez żołnierza Wermachtu stacjonującego w Krzyszkowicach. Fotografia prezentowana była w Polsce po raz pierwszy w lokalnym tygodniku "Gazeta Myślenicka" w roku 2012 i pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

ARCHIWALNE - KRZYSZKOWICE. Smutne lata wojny. Panorama wsi z lat 1940-1941. Zdjęcie UNIKATOWE, wykonane przez żołnierza niemieckiego - opublikowane w Polsce po raz pierwszy w tygodniku "Gazeta Myślenicka" w roku 2011. Zdjęcie pochodzi z prywatnych zbiorów myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

 ARCHIWALNE - KRZYSZKOWICE. Czerwiec 1941 rok. Żołnierze Wermachtu na tle dworu krzyszkowickiego od strony parku. Fotografia prezentowana była w Polsce po raz pierwszy w lokalnym tygodniku "Gazeta Myślenicka" w roku 2012 i pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.

ARCHIWALNE - KRZYSZKOWICE. Rok 1941. Kobiety uczestniczące w procesji eucharystycznej wokół kościoła parafialnego pw. św. Anny na fotografii wykonanej przez żołnierza Wermachtu. Fotografia prezentowana była w Polsce po raz pierwszy w lokalnym tygodniku "Gazeta Myślenicka" w roku 2012 i pochodzi z prywatnych zbiorów kolekcjonerskich myśleniczanina Józefa Stanisława Błachuta.