shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
Chór AUGUSTINUM
19.04.2014.
Od roku w naszej parafii działa chór, który przyjął nazwę „AUGUSTINUM”. Nazwa ta pochodzi od Księżnej Augusty Montleart, dobrodziejki i fundatorki naszego Kościoła parafialnego.

Za datę powstania uznano datę pierwszego występu w Kościele parafialnym w trakcie uroczystości odpustowych w dniu 28 lipca 2013r.

Chór AUGUSTINUM jest chórem mieszanym czterogłosowym. Obecnie liczy 14 osób, w tym 3 soprany, 6 altów, 2 tenorów i 2 basy.

Opracowaniem i aranżacją utworów zajmuje się  - Pani Kinga Stawowy.

Obecny skład chóru:
Władysław Baran
Monika Baranik
Ryszard Baranik
Stanisław Fornalik
Lidia Grabowska
Ewa Jędrycha
Magdalena Kruczek
Edward Letmanowski
Helena Motyka
Karolina Nowak
Małgorzata Sala
Irena Serafin
Małgorzata Zawiska

Chór nie jest grupą zamkniętą, przez cały czas czeka na nowych członków, aby móc dalej rozwijać się i doskonalić. Próby odbywają się w każdy czwartek o godz. 19-tej w Salce na plebani lub w Kościele. Wszystkich więc, którzy lubią śpiewać i chcą wielbić Boga poprzez śpiew – serdecznie zapraszamy.
 
DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW
15.04.2013.
OSP Krzyszkowice –ważne!!!

DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW


Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniższe zestawienie faktów:

Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi

Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; zmniejsza się przeciętna długość życia.
- zastraszająco wzrasta ilość chorób nowotworowych
- następują niekorzystne zmiany w układzie kostnym
- wyraźnie nasilają się choroby układu krążenia
- coraz więcej kłopotu sprawiają choroby oczu
- smog atakuje układ oddechowy; wzrasta natężenie chorób alergicznych
Kary za wypalanie traw, łąk i nieużytków.
• Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych.
Artykuł 59 rozdziału 8 ustawy o ochronie przyrody mówi, że "kto wypala roślinność na łąkach, pastwiskach, nieużytkach, rowach, pasach przydrożnych, szlakach kolejowych, w strefie oczeretów i trzcin, podlega karze aresztu lub grzywny". Według art. 82, § 1 Kodeksu wykroczeń nr 6, poz. 29 (ustawy z dnia 20 maja 1971 r. z nowelizacjami do 1995 r.) mówi, że za wykroczenie tego typu grozi kara aresztu, grzywny lub nagany. Natomiast art. 24, § 1 w związku z art. 82 mówi jasno: "...grzywnę wymierza się w wysokości od 5 zł do 500 zł, chyba że ustawa stanowi inaczej".