shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
 
   
Odpowiedz Burmistrza w sprawie drogi "Na Gajówki" oraz oświetlenia
01.06.2015.
W odpowiedzi na zgłoszony przeze mnie wniosek w sprawie wykonania remontu oraz położenia nowej nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej „Na Gajówki” Pan Burmistrz poinformował, iż zgłoszone zadanie zostanie przeanalizowane pod względem ustalenia zakresu koniecznych do wykonania robót, oszacowania ich kosztów a także ustalenia prawa do własności terenu. Jak czytamy w przesłanym piśmie po dokonaniu powyższej analizy, zgłoszone przeze mnie prace zostaną ewentualnie objęte wnioskiem o przyznanie środków finansowych (w załączeniu odpowiedź Burmistrza i wniosek w tej sprawie).
Odpowiadając na mój wniosek w sprawie zainstalowania lampy oświetleniowej na łuku drogi powiatowej K1942 (km 0+820) Pan Burmistrz poinformował, iż po rozpoznaniu możliwości technicznych, sporządzeniu kosztorysu wykonawczego oraz przyznaniu środków finansowych, wykonanie prac montażowych zostanie zlecone specjalistycznej firmie elektroenergetycznej (w załączeniu odpowiedź Burmistrza). Przypominam, iż moja prośba dotyczyła zainstalowania jednej lampy oświetlenia ulicznego na istniejącym już słupie elektrycznym.
Warto przypomnieć, iż decyzja o terminie i sposobie realizacji zgłaszanych przeze mnie wniosków należy do wyłącznej kompetencji Pana Burmistrza. Jednocześnie ze swojej strony chciałbym zapewnić wszystkich, iż nie ustaje w staraniach aby wszystkie zgłaszane przeze mnie zadania zostały pomyślnie zrealizowane.

Wszystkie złożone przeze mnie interpelacje i wnioski można znaleźć w zakładce Radny.

Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
w Myślenicach
 
DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW
15.04.2013.
OSP Krzyszkowice –ważne!!!

DLACZEGO NIE WOLNO WYPALAĆ TRAW


Wypalanie traw i zarośli jest prawnie zabronione! Jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Świadczy o tym poniższe zestawienie faktów:

Negatywny wpływ wypalania traw na ludzi

Niestety, okazuje się, że co roku w takich pożarach giną też ludzie - najczęściej ci, którzy podejmują się wypalania. Zazwyczaj bezpośrednią przyczyną zgonu jest zawał serca, udar termiczny lub gwałtowna zmiana kierunku wiatru, a co za tym idzie - wielkości płomienia, co zaskakuje nieświadomego wypalacza.
Wypalanie to jedna z istotnych przyczyn zatruwania i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery - tysiące pożarów w skali kraju wiąże się z "wyrzucaniem" do niej dziesiątków ton tlenku węgla oraz innych niebezpiecznych związków chemicznych. W związku z tym z roku na rok pogarsza się stan zdrowia społeczeństwa; zmniejsza się przeciętna długość życia.

Czytaj całość