shadow_left
Logo www.krzyszkowice.eu
Logo
Shadow_R
   
INFORMACJE
14.02.2015.
I. Rachunki za odpady w I kwartale 2015 roku uiszczamy wg. stawek za IV kwartał ubiegłego roku , czyli 5.70 zł od osoby za odpady segregowane i 12 zł za niesegregowane.

II. Decyzje podatkowe na 2015 rok będą doręczone w marcu 2015 roku ( z powodu trudności technicznych przy ich sporządzaniu ).

 Sołtys
 
Nowy Statut Sołectwa Krzyszkowice
09.02.2015.
Rada Miejska na sesji w dniu 29.01.2015r., przyjęła nowe statuty sołectw Gminy Myślenice. Najważniejszą zmianą jest tryb wyboru sołtysów i rad sołeckich. Sołtysa i członków Rady Sołeckiej będziemy wybierać w tajnych i bezpośrednich wyborach, w których będą mogli wziąć udział wszyscy uprawnieni mieszkańcy danej miejscowości.

W załączeniu nowy statut sołectwa Krzyszkowice.
Robert Pitala
Radny Rady Miejskiej
 w Myślenicach
 
INFORMACJA SEKCJI LOGISTYKI KOMITETU ORGANIZACYJNEGO ŚDM 2016
01.02.2015.
Podczas zakończonej wizyty duszpasterskiej do większości rodzin naszej parafii zanieśliśmy Foldery Światowych Dni Młodzieży, zawierające DEKLARACJĘ ZAKWATEROWANIA MŁODYCH podczas tych Dni, które jak wiemy po decyzji Papieża Franciszka odbędą się w Polsce i Krakowie, w lipcu 2016r.

Zwracaliśmy się z gorącą prośbą o otworzenie drzwi swoich domów i ugoszczenie pielgrzymów w dniach 25 lipca – 1 sierpnia 2016 lub krócej. Bardzo dziękujemy tym rodzinom, które zadeklarowały już obecnie gotowość przyjęcia młodych. Obecne prace to pierwszy okres tworzenia bazy zakwaterowania w naszej parafii i diecezji.

Czytaj całość
 
Ogłoszenie OSP
26.01.2015.


W dniu 01.03.2015 o godzinie 9.00 w remizie OSP odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzyszkowicach. Serdecznie zapraszamy Druhny , Druhów oraz wszystkie osoby zainteresowane działalnością naszej jednostki.
Zarząd OSP Krzyszkowice